Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Västanhede ny partner till Parasport Sverige

Glada fotbollsspelare som står i en ring på fotbollsplanen

Parasport Sverige och Västanhede har tecknat ett samarbetsavtal som avser verksamheterna inom Sveriges Paralympiska Kommitté och Svenska Parasportförbundet. Avtalet är treårigt för åren 2024–2026 och sträcker sig över vinterspelen Paralympics Milano/Cortina 2026.

Västanhede har en lång tradition av samarbeten inom svensk idrott. Vi är nu stolta över vårt nya samarbete med svensk parasport. Ett uppdrag som utmanar oss att utveckla vår service och vår strävan efter ett inkluderande samhället i allmänhet men i detta fall Paraidrottare i synnerhet.

Västanhede drivs av tesen” alla människors lika värde” oavsett funktionsvariation, etnicitet, sexuell läggning eller religon. Västanhede vill inkludera alla i detta partnerskap, säger Tomas Ramsell, VD, Västanhede Buss.

Resor, och inte minst busstransporter, är viktiga för vår verksamhet och våra evenemang. Västanhede har en lång erfarenhet av persontransporter inom idrotten. Vi känner ett stort engagemang från vår nya partner att sätta sig in i våra målgruppers specifika behov vid transporter. Dessutom delar vi ett stort socialt engagemang för ungdomar och hållbarhetsfrågor, en perfekt match för oss helt enkelt, säger Rebecca Fyhr, kommunikations- och marknadschef, Parasport Sverige.

För frågor
Parasport Sverige/ Sveriges Paralympiska Kommitté
Rebecca Fyhr
070-223 01 90
Rebecca.fyhr@parasport.se

Västanhede
Carl-Henrik Söderlind
072-452 75 00
carlhenrik.soderlind@vastanhede.se

 

Publicerad: 2024-06-26

Senast uppdaterad: 2024-06-20