Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Trygg Idrott

Projektet Trygg Idrott arbetar för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar inom parasporten med personer med intellektuell funktionsnedsättning som den primära målgruppen. 

Varför finns projektet Trygg Idrott?

Idrotten är viktig, inte bara som fritidsintresse, utan det finns även en förväntan på att den ska vara fostrande. Idrotten ska inte bara handla om den idrottsliga biten utan även den sociala delen där trygghet ligger till grund. För att skapa en trygg idrott krävs ett aktivt och medvetet arbete. Inom projektet kommer det tas fram anpassat förebyggande material för att fler ska kunna arbeta för en tryggare parasport. 

Finansiering

Projektet finansieras under 2022/2023 av Riksidrottsförbundet. Materialet som tas fram i projektet kommer fortsätta att användas efter projektets slut.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om trygg idrott.

Kontakt: Ulrika Askengren eller Hanna Käld

Publicerad:

Uppdaterad:

Hanna Käld

Projektledare Trygg Idrott