Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Kallelse Till Digitalt Extrainsatt Årsmöte

Västra Götalands Parasportförbund kallar sina föreningar till ett digitalt extrainsatt Årsmöte

Lördagen den 25 februari 2023, Klockan 10.00 för val av Auktoriserad Revisionsbyrå

DAG: 2023-02-25

DIGITALT: Via Teams

(Länk till mötet skickas ut den 24 februari till anmäld e-postadress)

TID: 10.00

DAGORDNING: Val av Auktoriserad Revisionsbyrå

Under ärenden på SDF-mötet står följande i Västra Götalands

Parasportförbunds stadgar:

14 Beslut om att på ett år utse revisor med personlig ersättare eller

utse ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.

15 Val av lekmannarevisor med uppgift att granska verksamheten

utifrån fastställd verksamhetsplan och budget, med personlig ersättare för en tid av ett år.

Vid Årsmötet den 26 mars 2022 valdes endast en Lekmannarevisor av årsmötet.

ANMÄLAN: Bifogad Ombudsfullmakt ifylles, signeras och skall vara Västra Götalands Parasportförbunds kansli

tillhanda senast den 20 februari 2023 antingen per post eller via e-post.

ADRESS: Västra Götalands Parasportförbund, Pjäshallen, Övre Kaserngården 8, 415 27 GÖTEBORG

E-POST: kansliet.vg@parasport.se

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen Västra Götalands Parasportförbund

KLICKA HÄR Word, 72.5 kB. för att läsa Kallelsen i Word

KLICKA HÄR Pdf, 315.6 kB. för att läsa Kallelsen i PDF

KLICKA HÄR Pdf, 93.5 kB. för Ombudsfullmakten

Publicerad: 2023-02-06

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Partners och samverkan