Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Trygg Idrott

Parasport Sveriges verksamhet ska vara fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. I vår verksamhet ska alla känna sig välkomna och kunna känna delaktighet och gemenskap.

Inom hela idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Parasport Sverige driver också projektet Trygg Idrott med syftet att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar inom parasporten med personer med intellektuell funktionsnedsättning som den primära målgruppen.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering