Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Utvecklingsnätverk Parasegling / parakanot / parakajak / pararodd

Västra Götalands Parasportförbund startade i november 2023 upp det paraidrottsspecifika utvecklingsnätverket för PARASEGLING - PARAKANOT - PARAKAJAK - PARARODD i Västra Götaland.


Västra Götalands Parasportförbund har under året haft lite löpande samtal bla med Karin Knigge, paraseglingsansvarig på Svenska Seglarförbundet, om att tillsammans utveckla Paraseglingen än mer & vidare inom Västra Götalands län.

Vi bjöd - och bjuder fortsatt - in alla paraseglingskopplade personer / idrottsföreningar / paravattenengagerade i andra båtformer såsom Parakanot, Parakajak och Pararodd kopplade personer och organisationer till dessa träffar, där vi tillsammans kan spana och spåna lite på hur vi kan få mer och förfinad parasegling/andra parabåt-verksamheter och än mer synergieffekter i detta nätverk.

 • Syftet med dessa upp till 3 digitala träffarna under en längre period är främst att lära av varandra, skapa interna paraseglings / båt ledarutbildningar i länet, hjälpas åt att bygga ett bra paraseglings/andra parabåt verksamhetsnätverk som består. Skapa förutsättningar för enkla tävlingar som en kan internt besöka i varandras ”vatten”, träna ihop, förbättra samverkan mellan er paraseglings / båtföreningar i Västra Götaland kring en massa frågor som vi tillsammans talar kring.

  et långsiktiga målet är att få högre Paraseglings / båt IF tillhörighet från seglingens / båtars sida sett i hela Sverige, men där vi från parasporten också har en önskan att få fler organiserade Paraseglare/båtkopplade allmänt i länet. OM vi tänker att vi börjar med att bli paraseglings/båt ”Bäst i Väst” så ger det sig ev nationellt paraseglings/båtmässigt sett därefter med tanke på att just inbjudna Västkustens Seglingsförbund har merparten av paraseglingsklubbarna inom sitt upptagningsområde nationellt sett.

  Tillsammans skapar vi också en gemensam ”Paraseglings/båt info/Säljlapp” med alla länets intresserade Paraseglings/båtverksamheters kontaktuppgifter/träningsinfo, som en bra att ha ”spridnings/rekryteringsgrund/samverkansmöjliggörande lapp” att ha med sig i allt en Paraseglings/båt gör dagligdags. Se exempel från Utvecklingsnätverket Parabowling i vänstermenyn.

Vi i Västra Götalands Parasportförbund har under 2022 blivit ett stort distrikt, där Västergötlands, Göteborgs och Bohuslän-Dals Parasportförbund slagits ihop och blivit ett stort SDF. Vi har goda erfarenheter av att tillsammans med flertalet andra Paraidrotter ha anordnat liknande nätverksträffar som det vi vill anordna nu, med syfte att utveckla Paraaktiviteter inom Västra Götaland för en värdefull fritid för personer med funktionsnedsättning.

Träffar med Utvecklingsnätverk parasegling-parakanot-parakajak-pararodd:

 • TRÄFF 1: tisdag 28 november 2023 kl 17.30-19.30.
  Plats: Digitalt Microsft Teams-möte.

  Funderingar/frågetecken/hållpunkter vi samtalade kring denna första träff:
  • Intresset att träffas över seglings/båtgränserna, träffa fler paraseglings / båtintresserade?
  • Skapa interna VGR ”Paraseglings / båt tävlingar”?
  • Ledarbitarna i paraseglings / båtverksamheterna, hur ser er samverkan ut med ”den vanliga seglingen/båtverksamheten” i föreningen (styrkor/svagheter) kring ex möjliggörande utav träningsmöjligheter / kostnader / material osv?
  • Intresset att vara medlemsansluten även i Parasporten, inneha ett sk dubbelt medlemskap; för än mer paraseglings/båtmöjliggörande inom länet?
  • Utbildningsbitar, kanske mer Para riktade / allmänna kopplade till Inkluderande ledarskap / idrott, men också mer Paraseglings / andra båtar specificerade?
 • TRÄFF 2: Tisdag 20 februari 2024 kl 17.30-19.00.
  Plats:
  Digitalt Microsft Teams-möte.
  Anmälan via mejl till stina.wikstrom@parasport.se för att få en anslutningslänk till mötet.

 

Publicerad:

Uppdaterad:

Kontakt

Stina Wikström, idrottskonsulent
stina.wikstrom@parasport.se

Partners och samverkan