Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Kompetensstöd

På Svenska Parasportförbundets förbundsmöte 2015 togs beslutet om att verka för inkludering (ansvarsförflyttning) av förbundets idrotter i andra specialidrottsförbund (SF). Samtidigt ser Svenska Parasportförbundet att det i hela idrottsrörelsen finns stora behov av kompetensstöd inom området parasport, alltså inte enbart hos de SF som vi samverkar med under en idrotts ansvarsförflyttningsprocess.

Parasport Sverige arbetar sen ett par år tillbaka tillsammans med Riksidrottsförbundet för att identifiera hur svensk idrottsrörelse kan bli mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning, och vilken typ av roll och stöd som förväntas av Parasport Sverige i processen.

Kompetensstöd parasport

Riksidrottsförbundet har under 2022-2023 intensifierat sitt arbete med kompetensstöd för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bland annat genom att stärka sina RF/SISU-distrikts kompetens inom området.

Arbetet med Kompetenslyftet SF är ett uppdrag från Riksidrottsförbundet som Svenska Parasportförbundet har fått ansvar för. Detta arbetet riktar sig till SF och pågår under 2023 och 2024.

Det finns idag ett stort antal SF som arbetar aktivt för att inkludera personer med funktionsnedsättning, trots att deras idrotter aldrig har tillhört Svenska Parasportförbundet. Dessa SF har rätt att ta del av till exempel insatser inom Kompetenslyftet. Cirka två tredjedelar av alla SF har idag paraidrottare i sin verksamhet (Källa: halvtidsutvärdering Kompetenslyftet SF, mars 2024).

Kompetenslyftet SF – stöd till förbund

Det riktade stöd som erbjuds till andra specialidrottsförbund kallas Kompetenslyftet och delas in i fyra nivåer.

Ansvarsförflyttning av idrotter

Inkluderingen av Svenska Parasportförbundets idrotter till andra specialidrottsförbund är en pågående process som sker i ett antal steg. Flera idrotter har lämnat över till nya "hemförbund", vissa är på god väg i processen och andra har ännu ingen pågående process.

Samlat kompetensstöd

Här hittar du det samlade kompetensstöd som Parasport Sverige i dagsläget erbjuder övriga idrottsrörelsen utöver insatserna i Kompetenslyftet.

Parasport Sveriges unika kompetenser:

  • Utbildning och kompetensstöd i idrott och funktionsnedsättning
  • Rekrytering
  • Tillgänglighet
  • Inkludering inklusive tävlingsregler
  • Klassificering och medicinskt stöd
  • Nätverk med funktionsrättsorganisationer och myndigheter
  • Paraelitstöd och elitutveckling

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ulrika Askengren

Stabschef / chef kompetensstöd och inkludering

Lisa Lundell

Projektledare Kompetenslyftet