Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Bli fler i föreningen

Vi vill att alla ska ha möjlighet att idrotta. Parasport Sverige erbjuder föreningar unikt rekryteringsstöd för att nå ut till målgrupperna personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

ParaMe hjälper din förening att hitta fler medlemmar

ParaMe är en webbplats som drivs av Parasport Sverige. Syftet är att informera personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till parasport i deras lokalområde. Alla föreningar som kan inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet är välkomna att registrera sig på ParaMe. Föreningen behöver nödvändigtvis inte ha en specifik verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Registreringen är kostnadsfri och medlemskap i Svenska Parasportförbundet krävs ej.

Besök ParaMe.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera föreningen på ParaMe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Start Your Impossible Camp

Vi vill ge alla personer med en rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning möjligheten att prova på många olika idrotter under ett och samma tillfälle. Det gör vi med Start Your Impossible Camp.

Tanken med att testa flera olika idrotter är att deltagarna ska hitta minst en idrott att börja med. Vår förhoppning är att rekrytera fler personer till föreningar runt om i landet. Lägret arrangeras i ett nära samarbete mellan Sveriges Paralympiska Kommitté och Parasportdistrikten där lägren äger rum. Varje idrott arrangeras av idrottsförbund, föreningar och kommittéer där också en direkt rekrytering till idrotten är vårt största mål. Lägret möjliggörs tack vare medel från Toyota Sverige. Vill din förening vara med, anmäl ditt intresse för Start Your Impossible Camp genom att kontakta oss.

Läs mer om Start Your Impossible Camp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Special Olympics School Days

Special Olympics School Days är en idrottsdag för anpassad grundskola där eleverna erbjuds möjlighet att prova på olika idrotter. Dagen är tänkt som ett samarrangemang mellan idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportförbundets egna distriktsförbund. Vilka idrotter som erbjuds beror på vilka lokala föreningar som finns på orten.

Läs mer om Special Olympics School Days Öppnas i nytt fönster.

Gör en intresseanmälan om att arrangera en School Day Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli ledare

Känslan är oslagbar när man ser nya drömmar tändas, när man att utvecklas tillsammans med andra och när man ger fler chansen att hitta sin väg genom idrotten.

Läs mer om att bli ledare Öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Stefan Jansson

Idrottsutvecklare